Už viac ako 25 rokov sme
vašimi sprievodcami
vo svete financií a daní

Zistite viac

O nás

 • viac ako 25 rokov pôsobenia na slovenskom trhu
 • viac ako dvetisíc špičkových odborníkov na Slovensku a v ďalších 50 krajinách
 • aliancia s TAXAND - najväčšou nezávislou organizáciou v oblasti daňového poradenstva na svete, Tier 1 Global Tax Network in Rankings by Chambers
 • klienti z Fortune 500 a rodinné nadnárodné firmy, veľmi silný German Desk

Naše míľniky

 • 1996
  založenie BMB Partners Renátou Bláhovou
 • 2002
  prienik do slovenskej TOP 5
 • 2004
  partnerstvo s rakúskou firmou LeitnerLeitner & českou Vorlíčková Partners
 • 2007
  BMB zakladá The International Fiscal Association v SR
 • 2012
  zastupovanie najväčšej medzinárodnej transfer pricing procedúry v EÚ
 • 2016
  20. výročie pôsobenia na trhu
 • 2019
  globálna aliancia s TAXAND: 50 krajín, 400 partnerov, 2 000 odborníkov
 • 2019
  Katarína Hoppe sa stala novou partnerkou
 • 2021
  Judita Kuchtová uvedená v prestížnom ITR World Tax ako „Highly regarded expert“
 • 2022
  Judita Kuchtová sa stala novou partnerkou

Hodnoty

spoľahlivosť
globálne know-how
profesionálna nezávislosť
špičková
odbornosť
spolupráca

Služby

Dane

Audit, Assurance
& Advisory

Dane

 • slovenské, európske a medzinárodné daňové právo & DPH
 • zdaňovanie globálnych koncernov a stredne veľkých nadnárodných podnikov
 • transferové ceny vrátane jedno- i dvojstranných dohôd a súvisiacich procedúr
 • mobility services: cezhraničné zdaňovanie a sociálne poistenie vyslaných zamestnancov
 • transakčné poradenstvo a daňová optimalizácia
 • daňové úľavy vrátane investičnej pomoci
 • daňové kontroly, odvolania v daňovom konaní a súdne spory

Náš tím

Renáta Bláhová

PARTNER, založila BMB v roku 1996, viac ako 25 rokov skúseností v medzinárodnom daňovom práve; transferové oceňovanie, daňové konania a daňové spory, audit, M&A, finančné due diligence

Zuzana Gráčová

pôsobí v BMB od roku 2012; viac ako 10 rokov skúseností v oblasti DPH a DPPO; transferové oceňovanie; daňové kontroly; komunikácia s daňovými úradmi; podpora klientov pri zavedení elektronického systému e-kasa; cezhraničné zdaňovanie fyzických osôb

Katarína Hoppe

GERMAN DESK, pôsobí v BMB od roku 2006, viac ako 15 rokov skúseností v medzinárodnom daňovom práve vrátane cezhraničného zdaňovania vyslaných zamestnancov, sociálneho poistenia a pracovného práva ako aj súvisiacich špecifík nemeckého prostredia

Zuzana Krupčiaková

pôsobí v BMB od roku 2005, viac ako 15 rokov skúseností v oblasti monitorovania medzinárodnej daňovej legislatívy, viacjazyčné stanoviská k daňovej problematike, compliance v oblasti dane z príjmov

Judita Kuchtová

PARTNER, pôsobí v BMB od roku 2000, viac ako 20 rokov skúseností v oblasti DPH a DPPO; transferové oceňovanie, daňové kontroly a daňové stratégie pre nadnárodné spoločnosti

Eva Kusá

pôsobí v BMB od roku 2016; medzinárodné daňové právo; German desk pre mobility services vrátane cezhraničného zdaňovania vyslaných zamestnancov, sociálneho poistenia a pracovného práva; DPH; DPPO

Diana Mihályi

pôsobí v BMB od roku 2000, viac ako 20 rokov skúseností v oblasti auditu, vykazovania, due diligence, M&A, DPPO a transferového oceňovania

Dávid Neuman

pôsobí v BMB od roku 2016; audit vrátane finančných analýz; transferové oceňovanie; due diligence; projekty v oblasti výskumu a vývoja

Petra Vaňúrová Packová

pôsobí v BMB od roku 2008, viac ako 15 rokov skúseností v oblasti DPPO, IFRS, podpora pri vedení súdnych sporov, due diligence, M&A a audit

Kristína Reguliová

pôsobí v BMB od roku 2016; viac ako 10 rokov skúseností v oblasti DPH a DPPO; transferové oceňovanie; daňová optimalizácia; daňové kontroly; podpora klientov v daňových súdnych sporoch

Petr Spáčil

spolupracuje s BMB od roku 2010, viac ako 25 rokov skúseností v oblasti DPPO, transferového oceňovania a daňových stimulov

Zuzana Tomasová

pôsobí v BMB od roku 2004, viac ako 10 rokov skúseností s komunikáciou s daňovými úradmi, elektronické podávanie daňových formulárov, zodpovedná za náš Taxparency Report

Silvia Turan

pôsobí v BMB od roku 2004, viac ako 15 rokov skúseností v oblasti DPPO, IFRS a nemeckých GAAP, finančného účtovníctva, due diligence, M&A a auditu

Mária Záhradníková

pôsobí v BMB od roku 2004, 20 rokov skúseností v oblasti auditu, vykazovania, due diligence a IFRS

Marian Glézl

KOOPERAČNÝ PARTNER, spolupracuje s BMB od roku 2018, mzdové a finančné účtovníctvo, partner v spoločnosti Acces Group

Miroslav Pikus

KOOPERAČNÝ PARTNER, spolupracuje s BMB od roku 2018, viac ako 20 rokov skúseností v oblasti tvorby, prevádzky a v súčasnosti aj analýzy IT infraštruktúry a služieb

TAXAND

BMB Partners
 • najväčšia nezávislá organizácia v oblasti daňového poradenstva na svete
 • 400 partnerov a viac ako 2000 špičkových odborníkov
 • 50 krajín, jedna vízia
www.taxand.com

Novinky

We are proud to have been your guide in the world of tax and finance for 25 years. Thank you!
23. augusta
Taxand Global Conference, Malaga, 19-21.6.2024
24. apríla
Newsfilter 2024Q1: Poznáte svojho obchodného partnera dostatočne, aby ste neprišli o odpočet DPH alebo uplatnenie oslobodenia od DPH? Novela zákona o… Stiahnuť PDF
26. marca
Newsfilter 2023Q4: Daň z príjmov právnických osôb od 1.1.2024, daň z príjmov fyzických osôb od 1.1.2024, ostatné opatrenia Lex konsolidácia od 1.1.2024 a… Stiahnuť PDF
11. januára

Kontaktujte nás

BMB Partners

tax audit advisory

Zámocká 34
811 01 Bratislava
Slovak Republic

+421 2 2129 9000
bmb(At Sign)bmb.sk

Naše všeobecné zmluvné podmienky nájdete tu