Už viac ako 25 rokov sme
vašimi sprievodcami
vo svete financií a daní

Zistite viac

O nás

 • viac ako 25 rokov pôsobenia na slovenskom trhu
 • viac ako dvetisíc špičkových odborníkov na Slovensku a v ďalších 50 krajinách
 • aliancia s TAXAND - najväčšou nezávislou organizáciou v oblasti daňového poradenstva na svete, Tier 1 Global Tax Network in Rankings by Chambers
 • klienti z Fortune 500 a rodinné nadnárodné firmy, veľmi silný German Desk

Naše míľniky

 • 1996
  založenie BMB Partners Renátou Bláhovou
 • 2002
  prienik do slovenskej TOP 5
 • 2004
  partnerstvo s rakúskou firmou LeitnerLeitner & českou Vorlíčková Partners
 • 2007
  BMB zakladá The International Fiscal Association v SR
 • 2012
  zastupovanie najväčšej medzinárodnej transfer pricing procedúry v EÚ
 • 2016
  20. výročie pôsobenia na trhu
 • 2019
  globálna aliancia s TAXAND: 50 krajín, 400 partnerov, 2 000 odborníkov
 • 2019
  Katarína Hoppe sa stala novou partnerkou
 • 2021
  Judita Kuchtová uvedená v prestížnom ITR World Tax ako „Highly regarded expert“
 • 2022
  Judita Kuchtová sa stala novou partnerkou

Hodnoty

spoľahlivosť
globálne know-how
profesionálna nezávislosť
špičková
odbornosť
spolupráca

Služby

Dane

Audit, Assurance
& Advisory

Dane

 • slovenské, európske a medzinárodné daňové právo & DPH
 • zdaňovanie globálnych koncernov a stredne veľkých nadnárodných podnikov
 • transferové ceny vrátane jedno- i dvojstranných dohôd a súvisiacich procedúr
 • mobility services: cezhraničné zdaňovanie a sociálne poistenie vyslaných zamestnancov
 • transakčné poradenstvo a daňová optimalizácia
 • daňové úľavy vrátane investičnej pomoci
 • daňové kontroly, odvolania v daňovom konaní a súdne spory

Náš tím

Renáta Bláhová

PARTNER, založila BMB v roku 1996, viac ako 25 rokov skúseností v medzinárodnom daňovom práve; transferové oceňovanie, daňové konania a daňové spory, audit, M&A, finančné due diligence

Zuzana Gráčová

pôsobí v BMB od roku 2012; viac ako 10 rokov skúseností v oblasti DPH a DPPO; transferové oceňovanie; daňové kontroly; komunikácia s daňovými úradmi; podpora klientov pri zavedení elektronického systému e-kasa; cezhraničné zdaňovanie fyzických osôb

Katarína Hoppe

GERMAN DESK, pôsobí v BMB od roku 2006, viac ako 15 rokov skúseností v medzinárodnom daňovom práve vrátane cezhraničného zdaňovania vyslaných zamestnancov, sociálneho poistenia a pracovného práva ako aj súvisiacich špecifík nemeckého prostredia

Zuzana Krupčiaková

pôsobí v BMB od roku 2005, viac ako 15 rokov skúseností v oblasti monitorovania medzinárodnej daňovej legislatívy, viacjazyčné stanoviská k daňovej problematike, compliance v oblasti dane z príjmov

Judita Kuchtová

PARTNER, pôsobí v BMB od roku 2000, viac ako 20 rokov skúseností v oblasti DPH a DPPO; transferové oceňovanie, daňové kontroly a daňové stratégie pre nadnárodné spoločnosti

Eva Kusá

pôsobí v BMB od roku 2016; medzinárodné daňové právo; German desk pre mobility services vrátane cezhraničného zdaňovania vyslaných zamestnancov, sociálneho poistenia a pracovného práva; DPH; DPPO

Eliška Macků_sk

S BMB spolupracuje od roku 2012, je advokátkou so zameraním na oblasť obchodného práva, pracovného práva, compliance a GDPR, niekoľko rokov bola spolupracujúcou advokátkou najväčšej právnickej kancelárie na Slovensku

Diana Mihályi

pôsobí v BMB od roku 2000, viac ako 20 rokov skúseností v oblasti auditu, vykazovania, due diligence, M&A, DPPO a transferového oceňovania

Dávid Neuman

pôsobí v BMB od roku 2016; audit vrátane finančných analýz; transferové oceňovanie; due diligence; projekty v oblasti výskumu a vývoja

Petra Vaňúrová Packová

pôsobí v BMB od roku 2008, viac ako 15 rokov skúseností v oblasti DPPO, IFRS, podpora pri vedení súdnych sporov, due diligence, M&A a audit

Kristína Reguliová

pôsobí v BMB od roku 2016; viac ako 10 rokov skúseností v oblasti DPH a DPPO; transferové oceňovanie; daňová optimalizácia; daňové kontroly; podpora klientov v daňových súdnych sporoch

Petr Spáčil

spolupracuje s BMB od roku 2010, viac ako 25 rokov skúseností v oblasti DPPO, transferového oceňovania a daňových stimulov

Zuzana Tomasová

pôsobí v BMB od roku 2004, viac ako 10 rokov skúseností s komunikáciou s daňovými úradmi, elektronické podávanie daňových formulárov, zodpovedná za náš Taxparency Report

Silvia Turan

pôsobí v BMB od roku 2004, viac ako 15 rokov skúseností v oblasti DPPO, IFRS a nemeckých GAAP, finančného účtovníctva, due diligence, M&A a auditu

Mária Záhradníková

pôsobí v BMB od roku 2004, 20 rokov skúseností v oblasti auditu, vykazovania, due diligence a IFRS

Marian Glézl

KOOPERAČNÝ PARTNER, spolupracuje s BMB od roku 2018, mzdové a finančné účtovníctvo, partner v spoločnosti Acces Group

Miroslav Pikus

KOOPERAČNÝ PARTNER, spolupracuje s BMB od roku 2018, viac ako 20 rokov skúseností v oblasti tvorby, prevádzky a v súčasnosti aj analýzy IT infraštruktúry a služieb

TAXAND

BMB Partners
 • najväčšia nezávislá organizácia v oblasti daňového poradenstva na svete
 • 400 partnerov a viac ako 2000 špičkových odborníkov
 • 50 krajín, jedna vízia
www.taxand.com

Novinky

We are proud to have been your guide in the world of tax and finance for 25 years. Thank you!
23. augusta
Newsfilter 2024Q2: Schválená novela zákona o DPH, problematika fiktívnych živnostníkov na Slovensku, použitie výpovede svedka z iného daňového konania a ďalšie… Stiahnuť PDF
18. júna
Národná rada schválila veľkú novelu DPH, väčšina zmien vyplýva z práva EÚ Stiahnuť PDF
28. mája
Workshop & Brunch: Ste pripravení na posilnené kontroly „zamestnávania" živnostníkov? Srdečne Vás pozývame na workshop, ktorý k tejto problematike pripravujeme… Stiahnuť PDF
23. mája

Kontaktujte nás

BMB Partners

tax audit advisory

Zámocká 34
811 01 Bratislava
Slovak Republic

+421 2 2129 9000
bmb(At Sign)bmb.sk

Naše všeobecné zmluvné podmienky nájdete tu